Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insatts (Skolhälsovård) vid Eiraskolan

Hej och välkomna till barnens företagshälsovård!

Jag heter Kerstin Ström och är skolsköterska. Elevhälsans medicinska insatts är en del i skolans samlade elevhälsa. När barnet börjar i skolan tar vi över barnhälsovårdens (BVC) arbete med förebyggande hälsovård. Arbetet med att följa barns hälsoutveckling fortsätter i form av regelbundna hälsobesök. Skolhälsovården erbjuder även vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjats av BVC.

Om det är något ni undrar över eller känner oro för, vad gäller ert barns hälsa, kontakta gärna mig. Jag kan hjälpa till med att vara rådgivande, stödjande och vägledande i frågor kring ert barns hälsa och utveckling. Som all annan hälso- och sjukvård, har skolhälsovården tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska insatts (Skolhälsovård) arbetar med förbyggande hälsovård och kan bistå med lättare sjukvårdsinsatser. Om ert barn är sjuk och behöver läkarbedömning, provtagning eller förnyelse av recept, hänvisas Vård Central, Närsjukhus eller Akutsjukhus.

Skolläkare Torbjörg Hagström arbetar vid skolan tisdagar, udda veckor.
Kontakt tas via skolsköterska. Alla barn i förskoleklass erbjuds hälsobesök till skolläkare inför skolstarten i åk 1.

Alla barn är välkomna till mig med sina funderingar och frågor kring sin hälsa.

Väl mött!
Kerstin Ström
Skolsköterska
Eiraskolan Tel: 508 08 245 (röstbrevlåda finns)
Måndag -Torsdag 08.00-16.30 samt en fredag/månad
Mail: kerstin.strom@stockholm.se

Dela: