Skolfakta

F - 5 skola

Eiraskolan är en F-5 skola. Från och med läsåret 2016-17 är vi en F-6 skola. Varje åldersgrupp i årskurserna F-3 har ett gemensamt fritidshem. Eleverna i år 4-5 erbjuds eftermiddagsverksamhet på Klubben.

Vi är en treparallellig skola med

85 elever - förskoleklass
83 elever - årskurs 1
77 elever - årskurs 2
83 elever - årskurs 3
81 elever - årskurs 4
72 elever - årskurs 5

Under skoltiden arbetar vi i horisontella arbetslag.

Fritidshem och Klubben

I princip alla våra elever är inskrivna på fritidshem och Klubben.
 

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer.
Elevhälsoteamet består av två specialpedagoger, en läs- och skrivpedagog, kurator, skolsköterska och skolledning.
Skolläkare finns på skolan en dag varannan vecka. Extern skolpsykolog anlitas för tillfälliga uppdrag.

 

 

Dela:
Kategorier: