Skolans regler

Eiraskolan är en trygg och positiv skola där alla kan trivas

Vi tar gemensamt ansvar för att alla ska känna sig trygga och trivas. Det ska vara roligt att gå till skolan och att vara i skolan. Därför är det viktigt att vi respekterar varandra och tar hänsyn.

Till vår hjälp har vi fem trivselregler:

 • Jag visar respekt för alla som jag arbetar med och möter i skolan.
 • Jag bidrar till trivsel och trygghet.
 • Jag bidrar till lugn och arbetsro.
 • Jag är rädd om min skola, mina kamraters och mina egna tillhörigheter.
 • Jag stannar inom skolans område under skoltid och fritistidshemstid.

Om alla följer dessa fem viktiga regler blir Eiraskolan en trygg och positiv skola där alla kan trivas och utvecklas. Vår vision är en skola där alla känner sig trygga, accepterade och välkomna och får vara sig själva.
Eleverna ska minnas skolan med glädje. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I trygghetsgruppen, som leds av rektor, deltar pedagogrepresentanterna:

 • Azhar Shahkaram förskoleklass,
 • Gunilla Isaksson år 1,
 • Daniel Dyrwoold år 2,
 • Nicole Hamdahl år 3,
 • Fredrik Rodin år 4,
 • Marcus Silvell åk 5 och
 • skolsköterskan Kerstin Ström

Trygghetsgruppen arbetar främst förebyggande och främjande. En viktig del i det främjande arbetet är att skaffa sig kunskaper kring och undervisa eleverna om varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör kränkande behandling. Trygghetsgruppen ger eleverna uppgifter att arbeta med på klassråden. Återrapportering till gruppen görs via gruppens pedagogrepresentanter.

Dela: