Skolledning

Skolledningen består av rektor Joakim Gode (tillträder 1/1-15), tf rektor är Gunilla Ohlsson och biträdande rektorerna Catarina Nolinder och Paula Fornstedt. Catarina Nolinder har ansvar för år F, 2-3 och Paula Fornstedt har ansvar för arbetslagen år 1, 4-5.

Antal: 3