Förskoleklasser

Klasserna F:1, F:2 och F:3

Arbetslaget Förskoleklasser består av förskollärare/lärare, fritidspedagoger och barnskötare och de är med eleverna i vår sexårsverksamhet och på fritidshemmet.

 

Antal: 7