Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av vår skolsköterska Kerstin Ström, läs- och skrivpedagog Karin Edlund, specialpedagogerna Kajsa Gustafson och Gunilla Sjöberg Tibblin, rektor Anette Tibbling, bitr. rektor Catarina Nolinder och bitr. rektor Paula Fornstedt.

Skolläkaren Torbjörg Hagström finns på skolan en dag varannan vecka.

Vi sammarbetar med en extern skolpsykolog som anlitas för tillfälliga uppdrag och vi har också tillgång till psykolog/kurator via köp från skolstöd.

 

Antal: 6