Biblioteket

I Biblioteket arbetar vår lärarbibliotikarie som också arrangerar lässtunder och hjälper eleverna till rätta med vilka böcker som kan vara intressanta för ålder och intresse.