Årskurs1

Klasserna 1:1, 1:2 och 1:3

Arbetslaget år 1, består av klasslärare / mentorer som har det övergripande pedagogiska ansvaret i klassen. De arbetar tillsammans med fritidspedagoger och barnskötare som också följer barnen på vårt fritidshem under eftermiddagen.

Antal: 10