Årskurs 5

Klasserna 5:1, 5:2, 5:3

I arbetslag 5 arbetar klasslärare / mentorer som har det övergripande pedagogiska ansvaret i klassen. De arbetar tillsammans med fritidspedagoger och barnskötare som också följer barnen på eftermiddagsverksamheten Klubben.
 

Antal: 9