Årskurs 4

Klasserna 4:1, 4:2, 4:3

I arbetslag 4 arbetar klasslärare / mentorer som har det övergripande pedagogiska ansvaret i klassen. De arbetar tillsammans med fritidspedagoger och barnskötare som också följer barnen på eftermiddagsverksamheten Klubben.

Antal: 8