Årskurs 3

Klasserna 3:1, 3:2, 3:3

Arbetslaget år 3, består av klasslärare / mentorer som har det övergripande pedagogiska ansvaret i klassen. De arbetar tillsammans med fritidspedagoger och barnskötare som också följer barnen på vårt fritidshem under eftermiddagen.

 

 

Antal: 10