Årskurs 2

Klasserna 2:1, 2:2 och 2:3

Arbetslaget år 2, består av klasslärare / mentorer som har det övergripande pedagogiska ansvaret i klassen. De arbetar tillsammans med fritidspedagoger och barnskötare som också följer barnen på vårt fritidshem under eftermiddagen.

 

 

Antal: 11