Försäkringar

Stockholm stads olycksfallsförsäkring för elever gäller för barn- och ungdomar upp till 24 år i verksamhet som Stockholm stad är ansvarig för.
Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn och är tecknat hos S:t Erik försäkring.

 

 

 

 

 

Dela: