Föräldraråd

Föräldrarådet består av representanter från varje klass och skolledningen. Rådet träffas ett par kvällar varje termin och behandlar övergripande, allmänna frågor som är av vikt för alla på skolan. Minnesanteckningar skrivs och distribueras till alla vårdnadshavare via skolwebben.

Dela: