Elevinflytande

Att våra elever är med och har synpunkter på vår verksamhet är viktigt. 

Klassråd genomförs en gång i veckan då klassen tillsammans diskuterar vad som skall tas upp på kommande möten.

Elevrådet sammanträder 1 gång/månad. Där för klassernas representanter vidare de frågor som berör hela skolan. I elevrådet väljs en ordförande och en sekreterare bland eleverna. Rektor och personal finns också närvarande.

Matrådet kallar vår matentreprenör till. Där finns både elever, personal, föräldrar och representanter från vår matleverantör med. Matrådet sammankallas ungefär två gånger per termin.

Elevernas inflytande över sitt eget lärande
Vi arbetar för att utveckla elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande och kunna påverka undervisningen. Våra pedagogiska planeringar utgår ifrån eleverna och de förmågor som ska utvecklas. Alla elever leder sina egna  utvecklingssamtal.

Dela: