Elevhälsa

Enligt Skollagen 2 kap. 25§ ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Elevhälsoteamet består av Kerstin Ström skolsköterska, Emelie Grahn läs- och skrivpedagog, Kajsa Gustafson specialpedagog, Gunilla Sjöberg Tibblin specialpedagog, kurator Caroline Heidensten, Catarina Nolinder bitr. rektor, Paula Fornstedt bitr. rektor och Joakim Gode, rektor.

I vår elevhälsoplan beskrivs vårt arbete.

Dela: