Elever och vårdnadshavare

Vi värnar om en god kommunikation med eleverna och vårdnadshavarna. Vår interna information till befintliga elever och vårdnadshavare sker via Stockholms skolwebb, där vi publicerar veckobrev, planeringar och annan viktig information. 

Här på hemsidan hittar ni sådant som är av allmänt intresse.

 

Dela: