Årskursinformation

Grundskolan

Grundskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen, d v s skolans huvudman och rektor har huvudansvaret för den dagliga verksamheten. För att styra verksamheten finns olika styrdokument till exempel; Skollagen, Skolförordningen, Läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

Eiraskolans grundskola

På Eiraskolan erbjuder vi undervisning till och med år 5.  Från och med läsåret 2016-17 kommer Eiraskolan att behålla år 6.

Under skoltid arbetar vi horisontellt, d v s årskursvis. I år 1 - 3 har lärare och fritidspedagoger ett nära samarbete. Det gör att vi kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, hela barnet hela dagen och nyttja alla kompetenser i arbetslaget. I år 4 och 5 arbetar lärarna ämnesinriktat. Det gör att lärarna lär känna fler elever och eleverna får i sin tur flera vuxna i sin skoldag som de känner. Klubbens personal finns med under skoltid och är ute på alla raster.

 

 

Dela: