År 5

I årskurs 5 arbetar både lärare, barnskötare, fritidsledare och  resurspedagog tillsammans för att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande.

Vårt främsta mål är att få varje elev att känna sig delaktig i sin egen lärprocess.

Vi är fyra mentorer som arbetar med eleverna och deras individuella utvecklingsplaner.

 

Dela: