År 4

Klasserna 4:1 - 4:3

I arbetslag 4 arbetar fem lärare, en fritidspedagog och en barnskötare. Alla lärare är mentorer. Laget har ett nära samarbete kring elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Vi håller till i klassrummen vid biblioteket och i markplan.

Dela: