År 3

Klasserna 3:1 - 3:3

I arbetslag 3 arbetar åtta pedagoger, tre lärare, tre fritidspedagoger, en barnskötare och en resurspedagog.

 

Dela: