År 2

Klasserna 2:1 - 2:3

I årskurs 2 har vi ett nära samarbete mellan skola och fritids. Det blir synligt i t.ex. våra gemensamma temaområden. 

I arbetslag 2 arbetar sju pedagoger under elevernas hela skoldag, tre lärare, två fritidspedagoger och två barnskötare.

Dela: