År 1

Klasserna 1:1 - 1:3

I årskurs 1 arbetar vi för att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande. Vårt främsta mål är att få varje elev att känna sig delaktig i sin egen lärprocess.
Vi är nio pedagoger som arbetar kring elevernas lärande och utveckling inom skola och fritids.

Under vårterminen kommer vi att arbeta med:
Bondgården
Självtillit och Miljö - hållbar utveckling
Kommunikation.

Dela: