Start

Skolstart

Välkomna till ett nytt läsår!

 

En skola att växa i

Eiraskolan ska vara en skola att växa i för såväl elever som pedagoger. Vår grundsyn är ett livslångt lärande - en ständigt pågående process - där vi alla lär av varandra.
100% är målbilden för vårt arbete med eleverna.
Alla elever ska känna att de är en tillgång på skolan. Likabehandling och inkludering präglar allt vi gör.

 

Veta mera

Söka skola

SL Reseplanerare

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.