Att ge matematiken ett ansikte.

Förstelärare och matematikhandledare på Eiraskolan, Matilda Östman, genomförde tillsammans med Margareta Oscarsson ett projekt för att uppmuntra elevers intresse för matematik genom att göra en storyline.

Läs mer om projektet här.

Dela: